Tjoenster – Rond en platbodem van de maand januari 2021

Tjoenster – Rond en platbodem van de maand januari 2021

Zo aan het begin van het 2021 hebben we Jan Middelburg, al jaren voorzitter van onze klassenorganisatie, gevraagd ons iets te vertellen over de Tjoenster en het scannen van de schepen. Jan vaart de Tjoenster met Marion, en vertelt wat een Tjoenster is en heeft als afsluiter een prachtige tip voor de andere rond- en platbodemzeilers!

Kun je ons iets vertellen over het schip en haar bemanning?

Marion komt uit een, wat ik noem, zeilersfamilie (zie ook schip van de maand Pieternel – Frans is de broer van Marion). Haar grootvader was een enthousiast regenboogzeiler en met haar ouders werden vele vakanties doorgebracht op vooral de Kaag. Met veel plezier heeft ook Marion een paar jaar als bemanning bij de regenbogen gevaren.

Mijn enthousiasme voor het zeilen is ontstaan bij de zeeverkenners. De liefde voor aken is ontstaan tijdens mijn opleiding scheepsbouw. Het onverwachte overlijden van mijn zus heeft ons er toe gebracht een lang bestaande wens; een eigen lemsteraak te bezitten, in vervulling te laten gaan. Nu twintig jaar later hebben we nog geen moment spijt van deze, door emotie gedreven, beslissing.

Na enig zoeken destijds, is de keus gevallen op een 12,10 meter Blom roef aak. Deze aak voldeed aan ons wensenpakket van: voldoende stahoogte, een ruime goedzittende kuip en voldoende slaapplaatsen voor het gezin. Het schip is gekocht als familieschip, waarmee we pas later met veel plezier zijn gaan wedstrijdzeilen.

Wat betekent de naam Tjoenster?

Het schip heette zo toen wij haar kochten. De vorige eigenaar dacht echter dat het ‘zwerver’ betekende en dat was een reden voor ons om een andere naam te gaan bedenken. Dit ondanks het feit dat wij weten dat het veranderen van de naam van een schip ongeluk kan brengen. Bij toeval spraken wij in de periode dat we het schip net gekocht hadden met een Friese dame.

Zij was helemaal enthousiast over de naam Tjoenster voor onze aak. Wij vertelde haar dat wij ‘zwerver’ niet leuk vonden en dat zwerver voor ons een associatie had met ‘zwiebertje’. Zij maakte ons duidelijk dat we niet wisten waar we het over hadden! Een Tjoenster was een dorpsoudste waar je met vragen en of problemen terecht kon. Je zou vandaag de dag zo iemand een ‘mental coach’ noemen. Het Engelse woord ‘tunen’ (afstemmen) zie je terug in het woord.

Toen we dit eenmaal wisten wilden we de naam niet meer veranderen en heeft Marion model gestaan voor het roerbeeld, als ‘tjoenster’ van de schipper.

En wie is de bemanning van de Tjoenster?

Vele weekenden en bijna alle zomervakanties zijn op het schip met onze twee kinderen en ‘aanhang’ doorgebracht. Inmiddels zijn ook de kleinkinderen enthousiaste gasten op de Tjoenster en is Vlieland de favoriete bestemming om naar toe te zeilen.

Tijdens de wedstrijden, die we zijn gaan zeilen, zijn voornamelijk in eerste instantie familieleden als bemanning gaan fungeren. Onze kinderen Marieke en Alexander, een nicht Jacqueline Kersten en zwager Frans Zitman. Na verloop van jaren hebben we naast ons trouwe bemanningslid Alexander, een gezellige groep enthousiaste zeilers die regelmatig met ons meegaan tijdens de wedstrijden (waaronder Michiel van der Horst, Edwin Stam en Harmon de Lange).

En dan ben je ook nog voorzitter van de klassenorganisatie!

Een ruim aantal jaren geleden werd ik gevraagd om voorzitter te worden van de R&P klassenorganisatie, wat ik, na enige overwegingen, gedaan heb. Met een drukke baan wist ik niet zeker of ik voldoende tijd kon vrij maken om hier gepast invulling aan te geven. Het feit dat Frank de Bruin toen secretaris/penningmeester was heeft me over de streep getrokken. Frank verzorgde immers bijna alles binnen de klassenorganisatie. De overige bestuursleden, inclusief ikzelf, hadden bescheiden taken. Na het overlijden van Frank zijn de taken meer verdeeld over het inmiddels driekoppige bestuur en een technische- en communicatie commissie.

Wat is jullie mooiste NK-herinnering?

Natuurlijk zijn er vele mooie zeilherinneringen aan de diverse kampioenschappen waaraan we hebben meegedaan. Een zeer bijzondere herinnering blijft voor ons echter de viering van het 30-jarig bestaan van onze vereniging in Muiden. Het optreden van zangroep ‘De Weduwen’, na een heerlijke dag zeilen, bracht een sfeer met zich mee, tijdens geweldige weersomstandigheden, die voor ons waarschijnlijk de meest dierbare herinnering is.

Heb je grote klusplannen voor de winter voor je schip of de klassenorganisatie?

Er zijn aan het schip een aantal aanpassingen gedaan waardoor het zeilen met z’n tweeën aangenaam is, maar wat de kinderen gekscherend “rollator proof” genoemd hebben. Maar, gemak dient de mens, en met de wens nog vele jaren te zeilen lijkt het ons nog steeds een goede investering. Om alles goed te onderhouden en het schilderwerk bij te houden zijn heel wat klusuurtjes nodig.

En de Tjoenster is gescand! Kun je daar iets over vertellen?

Een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt in onze klassenorganisatie, is de TVF. Na vele aanpassingen, waaronder de manier van meten en de formule zelf, bleek toch dat het scannen van de romp een serieuze nauwkeurigheidsverbetering zou geven. Het bedrijf dat de scans zou gaan uit voeren is gevestigd in Bolsward, vlak bij Sneek, waar de Tjoenster haar thuishaven heeft. Het was snel georganiseerd om de Tjoenster als eerste door hen te laten scannen, waarbij tevens een ervaring op gedaan zou worden. Onder belangstelling van diverse personen van het Watersportverbond en onze technische commissie was de gehele scan in een paar uur klaar. Als voorbereiding stond de Tjoenster buiten opgesteld en was er een twee meter vrije ruimte om de romp voor de scan apparatuur vrij gehouden.

De nieuwe TVF, gebaseerd op de gegevens verkregen d.m.v. het scannen werd door het Watersportverbond berekend door middel van een computer programma. Dit programma is conform afspraken met diverse ontwerpers naar aanleiding van auteursrechten bij het Watersportverbond in beheer.

Inmiddels zijn de klassenvoorschriften gewijzigd en is ingestemd met het gebruik van door scan verkregen gegevens, voor de berekening van de TVF. De Tjoenster zal dus

met een TVF gaan zeilen gebaseerd op gegevens verkregen van deze scan.

Heb je een tip voor andere R&P zeilers?

Onze R&P klassenorganisatie heeft als doelstelling het wedstrijdzeilen te promoten met rond- en platbodem schepen. Ik denk dat we dat zeker niet uit het oog mogen verliezen, maar dat we daarnaast ons moeten blijven inzetten om de sfeer, die we als zeilers onderling hebben, moeten koesteren. Enthousiast en serieus zeilen tijdens de wedstrijden, we willen allemaal winnen…… maar daarna een gezellige “nazit”. Ik denk dat ik in de twintig jaar dat wij nu met de Tjoenster zeilen een aantal vriendschappen op gedaan heb, die mij (ons) zeer dierbaar zijn.