Wedstrijd Varen

Tijdens één van onze erdere jaarvergaderingen gaf Erik Hermans een uiterst leerzame lezing over het wedstrijdzeilen met een platbodem. Getracht is een samenvatting hiervan te maken.

Erik heeft op zijn ZA1 (de Jager), een grote Lemsteraak mogelijkheden om het schip af te huren, zie (www.za1zeilevents.com).

Klassenvoorschriften

Waaraan moeten schepen voldoen volgens de Criteria van het Stamboek van de Stichting Ronde en Platbodemjachten.

Meetbrieven

Uitleg over het verkrijgen van een meetbrief, het meten en wegen van schepen en wie staan er op de dispensatielijst van 2013.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdzeilen kan op diverse niveaus en in verschillende disciplines. Lees goed het wedstrijdreglement door.

Hoe werkt rating?

Waaraan moeten schepen voldoen volgens de Criteria van het Stamboek van de Stichting Ronde en Platbodemjachten.

Jaarprijsreglement

Waaraan moeten schepen voldoen volgens de Criteria van het Stamboek van de Stichting Ronde en Platbodemjachten.