Onze Historie

De groeiende belangstelling voor Oud-Nederlandse scheepstypen leidde in 1955 tot de oprichting van de Stichting Rond- en Platbodem jachten. Deze stichting richt zich vooral op het beschrijven en behouden van de Oud-Nederlandse schepen. Al spoedig bleek dat er meer en meer interesse te zijn in het wedstrijdzeilen met deze jachten. In 1966 werden de klassenvoorschriften diepgaand gewijzigd. De jachten werden ingedeeld naar scheepstype en scheepsgrootte en er werd een Tijd Correctie Factor ingesteld om onderlinge wedstrijden mogelijk te maken.

Doel

In de jaren 80 werd de behoefte gevoeld om Rond- en Platbodem klasse sterker te vertegenwoordigen in het Koninklijk Nederlands Watersport verbond. In 1989 is de Rond- & Platbodem Klasse Organisatie opgericht met als doel:


  • Het bevorderen en activeren van het zeilen met Rond- en Platbodemjachten en het opvoeren van de kwaliteit van het wedstrijdzeilen met deze jachten;
  • Het behartigen van de van de belangen van de leden, voor zover deze gelegen zijn op het gebied van de wedstrijd-zeilsport;
  • Het contact onderhouden tussen de zeilers in de Rond- en Platbodemklasse.

Statuten

De oprichtingsstatuten van de klassenorganisatie vind je hier.

Ontwikkelingen

In de eerste jaren van haar bestaan heeft de Klasse Organisatie zicht vooral gericht op het verder uitdiepen van de bepaling van de Tijd Correctie Factor (TCF) door de Technische Commissie en het opzetten van een jaarprogramma voor zeilwedstrijden.

De ervaringen uit wedstrijden, modelproeven en wetenschappelijke studies en nieuwe constructiemethoden hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de zeilprestaties van deze schepen. Op relatief glad water, het traditionele vaargebied van deze schepen, doen ze qua prestaties niet onder voort scherpe jachten. En ook op het open water van het IJsselmeer en de Waddenzee kunnen de moderne rond-en platbodemjachten de competitie met scherpe jachten aan.

Vooral de technische ontwikkelingen bij de grotere lemmer aken hebben geleid tot fantastische prestaties. Jammer genoeg gaat dit gepaard met een steeds sterkere focus op de Tijd Vermenigvuldigings Factor (TVF) bij het ontwerpen van deze nieuwe schepen. De overige leden van de Klasse Organisatie wilden en konden deze ontwikkelingen niet volgen en begin 2004 heeft de VA klasse (visserschepen boven 11.0 m waterlijn lengte) zich afgesplitst.

De komende jaren

De bestaande Rond- en Platbodem Klassenorganisatie wil zich de komende jaren vooral richten op het toegankelijk maken van zeilwedstrijden voor een grotere groep wedstrijdzeilers. Alleen al in de VB klasse zijn er bijna 300 meetbrieven uitgereikt aan eigenaren waarvan nu nog een 60 tal ingeschreven zijn Samen met de schepen in de VC, ZB, ZC en de TA klassen vertegenwoordigt de klasse organisatie zo’n 120 ingeschreven meetbrief houders.

Als elk van deze eigenaren voor ten minste twee wedstrijd per jaar inschrijft dan kan er op elke wedstrijd toch een fantastisch veld van meer dan 30 oud-nederlandse schepen verschijnen. Voor zeilers en toeschouwers, is het een fantastisch gezicht deze schepen op de top van hun kunnen te zien zeilen.