Het Lidmaatschap

Achtergrond

De klassenorganisatie Rond –en Platbodemschepen (onze organisatie) heeft als doel om wedstrijden tussen rond- en platbodem schepen te organiseren. De schepen moeten voldoen aan de klassenvoorschriften en omschrijvingen van het Stamboek. Om de wedstrijdresultaten onderling te vergelijken moeten de schepen gemeten te worden voor een tijd correctie factor (rating).

De klassenorganisatie houdt de wedstrijdresultaten bij t.b.v. het toekennen van een jaarbeker. Verder overlegt de Technische Commissie van de klassenorganisatie met het Watersportverbond over de toe te passen bepalingen. Het betreft veelal het al dan niet toepassen van nieuwe materialen of constructies. Op jaarvergaderingen van de klassenorganisatie worden de voorstellen ter goedkeuring voorgelegd.

De vereniging Stamboek Rond –en Platbodem Schepen beoogt het behoud van historische scheepstypen in Nederland. Zij beschrijven de scheepstypen en zij geven regels waaraan nieuwgebouwde rond en platbodem schepen moeten voldoen om ingeschreven te worden in het stamboek.

Het Watersportverbond is een overkoepelende organisatie waar alle watersportclubs bij aangesloten zijn. Zij verzorgen de metingen en ze certificeren de verbondsmeters. Het bestand aan meetbrieven wordt door hen bijgehouden. Het Watersportverbond houdt ook toezicht op de wedstrijden voor het kampioenschap en verzorgt medailles en het kampioensvaan voor de winnaar en zijn bemanning.

Waarom wedstrijdzeilen?

De keus om wedstrijden te zeilen kan velerlei zijn:


  • Winnen
  • beter leren zeilen
  • verbeteren van de zeilvoering en uitrusting
  • sociaal contact met mede eigenaren
  • uitwisseling van ervaringen


Uit een brief van een enthousiast lid van de organisatie…..

“Ik doe sinds twee jaar mee met wedstrijdzeilen na 15 jaar toerzeilen. In die twee jaar heb ik mijn schip beter leren kennen en is mijn zeiltechniek met sprongen vooruitgegaan. Het zijn gezellige evenementen waar je leuke ervaringen kunt uitwisselen met mede eigenaren en de bemanning die je gevraagd hebt mee te zeilen. Toerzeilen kan vaak te vrijblijvend zijn.”

Lid worden van de Rond –en Platbodem Klassenorganisatie?

Het aantal rond –en platbodem schepen is beperkt en men leert elkaar snel kennen. Maar stimulering en een goede organisatie is noodzakelijk om een interessant wedstrijdveld te krijgen.
Als lid van de klassenorganisatie wordt u op de hoogte gehouden en beslist u mee over het wedstrijdprogramma en de technische ontwikkelingen.
U dingt ook mee naar de jaarbeker in uw klasse.

Overigens kan ieder schip met een geldige meetbrief over het algemeen meedoen met wedstrijden die door de watersportverenigingen uitgeschreven worden (zonder lid te zijn).

De rond –en platbodem klassenorganisatie is de officiële vertegenwoordiging binnen het Watersportverbond.
De bijdragen van de leden zijn o.a. nodig om het wedstrijdzeilen in deze schepen mogelijk te maken.

Contributie

Aan het instand houden van de organisatie zijn nogal wat kosten verbonden zoals: mailingen, website, nieuwsbrief, organisatie van- en prijzen voor de Nederlandse Kampioenschappen, bijdrage aan de Stamboekvereniging etc.
Wij hebben daarom dringend behoefte aan contributiegelden.

De contributie bedraagt momenteel € 100,00 per jaar.

U kunt lid worden (of lid blijven) door het lidmaatschapsformulier in te vullen en de contributie over te maken op bankrekening NL38 RABO 034.67.39.160.t.n.v. Rond en Platbodem Klasse.

Makkelijk on-line inschrijven kunt u hier

Wij hopen U spoedig als lid welkom te kunnen heten.