Het Wedstrijdreglement

Wedstrijdzeilen kunt u doen op diverse niveaus en in verschillende disciplines. U kunt zich per wedstrijd of in een van de compeitities aan anderen meten. In de wedstrijdkalender vindt u alle informatie over de wedstrijden die georganiseerd worden.

Voor het ordelijk en eerlijk verloop van de wedstrijden zijn reglementen opgesteld. Als inleiding en om wat meer inzicht te krijgen in de regels zijn hier een aantal documenten te vinden.

Op de website van het Watersportverbond zijn een groot aantal documenten te vinden die vooral bedoeld zijn voor de organisatoren van de wedstrijden.

De algemene en internationaal vastgelegde regels vinden we in het boekje “Regels voor het Wedstrijdzeilen 2013-2016” wat verkrijgbaar is bij het Watersportverbond.


  • De basisregels over voorrang bij het varen van een wedstrijd zijn hier te vinden. (dit is deel 2 van het boekje)
  • Bij het starten wordt gebruik gemaakt van vlaggen en geluidsseinen, die vind u hier.
  • De startprocedure en het wedstrijdverloop is hier te vinden. (dit is deel 3 van het boekje).
  • De complete tekst van het boek kunt u hier (in het Engels) raadplegen. Een gedrukt exemplaar met Nederlandse tekst is te kopen bij het watersportverbond of in een watersportwinkel.


Kijk ook eens op de site van Henk Plaatje