Hoe verkrijg ik een meetbrief

Uitleg meetbrief verkrijgen

 

Als je wil gaan wedstrijdzeilen moet je schip voorzien worden van een meetbrief. Hiervoor moet het schip eerst gemeten en gewogen worden door een verbondsmeester van het Watersport Verbond. Als alle gegevens genoteerd zijn worden deze via een formule omgezet naar een “Tijd Vermenigvuldiging Factor” (TVF)

Deze TVF wordt na een wedstrijd vermenigvuldigd met de gezeilde tijd. Op deze manier kunnen alle rond- en platbodems in een wedstrijdveld met elkaar vergeleken worden, en kan er een klassement worden opgemaakt na elke wedstrijd.

 

Je kunt hier alle uitgegeven meetbrieven vinden: meetbrieven

 

Vanaf 2021 is het mogelijk je schip te laten scannen in plaats van meten en wegen. Hier zijn echter wel hogere kosten aan verbonden. Beide systemen blijven naast elkaar bestaan.

Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten

 

Om zeker te zijn dat er in het wedstrijdveld gevaren wordt met vergelijkbare schepen en uitrustingen moet het schip voldoen aan de criteria die de SSRP heeft opgesteld. Alleen schepen die zijn ingeschreven bij de SSRP kunnen in aanmerking komen voor een meetbrief.

 

De criteria zijn terug te vinden via: SSRP

Inschrijven kan via deze link: Inschrijven

 

Soms is het nodig dat een schip geschouwd wordt door de SSRP, maar vaak zijn goede foto’s voldoende.

De kosten kunt u in een rekenvoorbeeld terug vinden op de website van de SSRP

Klasse voorschriften

 

Om het speelveld voor de deelnemers op het water zoveel mogelijk gelijk te houden varen we onder klassevoorschriften van het Watersport Verbond. Hierop wordt bijvoorbeeld op het NK een dag voor de wedstrijd gecontroleerd zodat alle deelnemers voldoen aan deze voorschriften.

De klassenvoorschriften kan je vinden via deze link: klassenvoorschriften

Zorg er voor dat je schip hier altijd aan voldoet.

Aanvraag meetbrief bij het watersport verbond

 

Als het schip is toegelaten tot de SSRP kan er via het watersportverbond een meeting worden aangevraagd om tot een meetbrief te komen. Dit gaat via het webformulier op de website van het watersportverbond: webformulier

 

Let er op dat je hier kan aangeven of je het schip wil laten scannen of dat je door een verbonds meter een handmatig meting wil laten uitvoeren.

Wedstrijdlicentie watersportverbond

 

Personen aan boord moeten voorzien zijn van een wedstrijdlicentie van het watersport verbond.

Ook dit kan aangevraagd worden op de website van het watersportverbond.

Lidmaatschap watersportvereniging

 

Lidmaatschap van het watersportverbond loopt via de contributie van watersportverenigingen. Je zal dus lid moeten worden van een watersportvereniging die is aangesloten bij het watersportverbond.

Zeilmeten

 

De verbonds meester meet enkel het schip en niet de zeilen. Deze zullen moeten worden gemeten door een bij het Watersportverbond aangesloten zeilmaker. Deze maakt een rapport op dat u moet doorsturen naar de verbondsmeester die het schip gemeten heeft.

 

De volgende zeilmakers zijn bevoegd om zeilen te meten voor het verkrijgen van een meetbrief:

Meetprotocol

 

Het gehele meetprotocol staat beschreven in de klassevoorschriften. Neem deze goed door alvoren je schip aan te bieden ter meting.

Checklist aanvragen meetbrief

 

  • Schematische weergave voor het verkrijgen en behouden van een meetbrief: ‘Stroomdiagram verkrijgen meetbrief
  • Schip voldoet aan de criteria van de Stichting Stamboek Rond- en Platbodemjachten
  • Inschrijving schip bij Stichting Stamboek Rond- en Platbodemjachten
  • Schip voldoet aan de klassevoorschriften van het watersport verbond
  • Lidmaatschap Watersport vereniging
  • Lidmaatschap klasse organisatie Rond en platbodem.
  • Aanvraag meetbrief indienen bij het Watersportverbond
  • Haven regelen waar het schip gemeten kan worden. Als het schip gescand wordt is een plaatsing op een bok voldoende. Bij een handmatige meting moet het schip op een bok kunnen staan en er moet een kraan aanwezig zijn met 1 hijspunt om het schip te kunnen wegen.
  • Wedstrijdlicentie aanvragen bij het Watersportverbond
  • Zeilen laten meten door zeilmaker