Jaarvergadering 2020

L.S.,

Onder het hoofdstuk Jaarvergadering 2020 vindt u de presentaties zoals die zijn gehouden op de Jaarvergadering. De sheets spreken voor zich, maar de context is van belang. De Technische Commissie van de Klassenorganisatie geeft daarvoor de volgende punten mee:


  • De voorstellen om te scannen en om de formules/factoren in de Klassenvoorschriften aan te passen, zullen op een technische vergadering van eigenaren (TVE) besproken worden en daar kan eenieder zijn stem uitbrengen
  • De Technische Commissie adviseert positief over het mogelijk maken van het scannen
  • De Technische commissie adviseert positief over het verbeteren van de formules die door Martijn zijn voorgesteld
  • De nieuwe TVF’s die Martijn van Schaik in zijn presentatie laat zien zijn indicatief, maar geven wel een beeld van wat er verandert als we de voorstellen overnemen
  • Er zijn nog geen relevante wedstrijden met zwaar weer gevaren. Als we dat komend seizoen wel hebben, zullen we die gebruiken om te beoordelen of de TVF bij zwaar weer eventueel aangepast moet worden. Dan kunnen we ook het geheel weer evalueren
  • De fouten in de metingen en invoer in het programma blijft het beeld vertroebelen. Dat zal nu als eerste opgepakt moeten worden.


Daarnaast vindt u de concept notulen van de Jaarvergadering 2020. De gedachtelijn zoals besproken op de Jaarvergadering, is op een haar na vertaald in de nieuwe Klassenvoorschriften. Er is overleg geweest met het Watersportverbond. Er komt waarschijnlijk in maart 2020, een Technische Vergadering van eigenaren georganiseerd door het Verbond. Dit is de vergadering waar de klassenvoorschriften worden vastgelegd en waar alle aanwezige eigenaren met een meetbrief stemrecht hebben. Dit zijn dus ook meetbriefhouders die geen lid zijn van onze Klassenorganisatie. Zodra de datum bekend is, zal deze op onze website worden vermeld. Daarnaast zult u geïnformeerd worden door een mailtje van de secretaris. De formele uitnodiging voor de vergadering krijgt u van het Verbond, immers zij is de organisator van de Technische Vergadering van Eigenaren.

De groeiende belangstelling voor Oud-Nederlandse scheepstypen leidde in 1955 tot de oprichting van de Stichting Rond- en Platbodem jachten. Deze stichting richt zich vooral op het beschrijven en behouden van de Oud-Nederlandse schepen. Al spoedig bleek dat er meer en meer interesse te zijn in het wedstrijdzeilen met deze jachten. In 1966 werden de klassenvoorschriften diepgaand gewijzigd. De jachten werden ingedeeld naar scheepstype en scheepsgrootte en er werd een Tijd Correctie Factor ingesteld om onderlinge wedstrijden mogelijk te maken.

De tijdens de ledenvergadering getoonde presentaties