Winkel

Inschrijven Nederlands Kampioenschap 2022

175.00

Rond- en Platbodems B- en C-klasse

Te houden op vrijdag 19 augustus t/m zondag 21 augustus te Muiden.

Inschrijving sluit 13 augustus 24:00 uur.

Door in te schrijven verklaard u te zijn gehouden aan de regels voor het wedstrijdzeilen, de klassenvoorschriften, de voor dit evenement geldende wedstrijdbepalingen en alle andere regels die voor dit evenement van toepassing zijn.

Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld ontvangen is en het inschrijfformulier volledig ingevuld ontvangen is door de klassenorganisatie.

De wedstrijden worden georganiseerd door de KNZ&RV onder auspiciën van het KNWV. Een ieder dient daarom te voldoen aan de door het verbond gestelde eisen aangaande verzekeringen en licenties. (Incl. een geldig meet licentie).

 


Ongemeten klasse

Voor nog niet gemeten schepen, dus schepen die geen geldige meet licentie hebben, worden aparte oefenwedstrijden georganiseerd. Deelnemers aan deze oefenwedstrijden zullen een TVF toegewezen krijgen door de technische commissie van de klassenorganisatie. Over de toegewezen TVF is geen discussie mogelijk.


  *Naam Schipper
  *Naam Jacht
  *Type Jacht
  *Zeilnummer
  *Kleur van de romp
  *Halfwinder: Ja of Nee
  *Lid van de WSV
  *TVF

  Foto van het schip


  BEMANNINGSLICENTIES

  Deze dienen met de inschrijving apart gemaild te worden naar nok2022@rondenplatbodem.nl.

  Per licentie geeft u de volledige naam en het licentienummer door.

Categorie: