Winkel

Inschrijven Nederlands Kampioenschap 2021

175.00

Rond- en Platbodems B- en C-klasse


Gemeten klasse

 

Uw inschrijving is pas definitief als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 1. Het inschrijfgeld is voldaan,
 2. Als de complete bemanningslijst volledig is ingevuld,
 3. De bemanningslijst door het watersportverbond is goedgekeurd. Dat laatste wordt door de wedstrijdstrijdorganisatie verzorgd.

Inschrijving sluit 20 augustus 24:00 uur.
Ondergetekende schrijft zich in voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodem B- en C-klasse te houden op vrijdag 27 augustus t/m zondag 29 augustus 2021 en verklaart te zijn gehouden aan de regels voor het wedstrijdzeilen, de klassenvoorschriften, de voor dit evenement geldende wedstrijdbepalingen en alle andere regels die voor dit evenement van toepassing zijn.

Mocht door coronamaatregelen van overheidswege/organisatie het NK worden afgelast dan wordt het inschrijfgeld geretourneerd.

Meetlicentie en onvolledige inschrijving:
Inschrijvingen worden geaccepteerd met overlegging van een geldig certificaat.
Inschrijving zonder opgave van relevante zeilvoering of in het geval de zeilvoering pas na de uiterste inschrijfdatum bekend wordt gemaakt, wordt uitsluitend geaccepteerd als zijnde ingeschreven met de meest ongunstige handicap. Dit is uitsluitend ter beoordeling van het wedstrijdcommissie.

 


Ongemeten klasse

 

Als u wenst deel te nemen aan de ongemeten klasse dan hoeft u geen bemanningslijst of een meetlicentie in te leveren. In dat geval vinkt u onderaan het selectievakje aan. De technische commissie zal u een TVF toewijzen die een inschatting is van de snelheid van het schip. Over de toegewezen TVF is geen discussie mogelijk.

Voor de ongemeten klasse worden er oefenwedstrijden ter kennismaking georganiseerd.

  • -50 €

  *Naam Schipper
  *Naam Jacht
  *Type Jacht
  *Zeilnummer
  *Kleur van de romp
  *Halfwinder: Ja of Nee
  *Lid van de WSV
  *Start Licentienummer
  *TVF

  Foto van het schip

  • (max. bestandsgrootte 768 MB)

  BEMANNINGSLEDEN TOEVOEGEN