Winkel

Inschrijven Nederlands Kampioenschap 2019

140.00

Rond- en Platbodems B- en C-klasse

Inschrijving sluit 24 augustus 24:00 uur.
Ondergetekende schrijft zich in voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodem B- en C-klasse te houden op vrijdag 30 augustus t/m zondag 1 september 2019 en verklaart te zijn gehouden aan de regels voor het wedstrijdzeilen, de klassenvoorschriften, de voor dit evenement geldende wedstrijdbepalingen en alle andere regels die voor dit evenement van toepassing zijn.

Meetbrief en onvolledige inschrijving:
Inschrijvingen worden geaccepteerd met overlegging van een geldig certificaat.
Inschrijving zonder opgave van relevante zeilvoering of in het geval de zeilvoering pas na de uiterste inschrijfdatum bekend wordt gemaakt, wordt uitsluitend geaccepteerd als zijnde ingeschreven met de meest ongunstige handicap. Dit is uitsluitend ter beoordeling van het wedstrijdcommissie.


 • *Naam Schipper
  *Naam Jacht
  *Type Jacht
  *Zeilnummer
  *Kleur van de romp
  *Halfwinder: Ja of Nee
  *Lid van de WSV
  *Start Licentienummer
  *TVF

  Verwijder het vinkje als niemand aansluit bij de bbq

  • 27.5 €