logoRond en Platbodem Klassenorganisatie

 

Secretariaat:

Vlinderstraat 34 a

3061 VM Rotterdam

bestuur@rondenplatbodem.nl

www.rondenplatbodem.nl

Nieuwsbrief maart 2014

 

Beste Zeilvrienden,

 

Hebt u ook genoten van de HISWA, een interessante hoek voor de klassieke schepen met als blikvangers de in Nederland teruggekeerde Flyer van Connie van Rietschoten en twee mooie aken bij Blom, de rode Aphrodite (VA199) en de prachtig authentiek gehouden Rjuchtút (VB 308).

Verder vele bekenden zoals Den Boer Sails, Eerdmans Verzekeringen met een mooi Fries Jacht op zijn stand.

In deze tweede nieuwsbrief hebben we veel nieuws, ZeilClinc, Bemanningslicenties, Meetbrieven en SSRP, Meetsessie data en de Deltaweek.

ZeilClinic: zaterdag 17 mei Workum / Heeg

Ook dit jaar weer een Clinic gesponsord door Dirk Blom en de Klassenorganisatie. Theorie in de morgen en de praktijk in de middag, we varen in Tjotters met elk 2 of 3 mensen.

Het programma in ’t kort:

8:30 – 9:00 inloop en start theorie. 2 of 3 onderdelen: analyse Blom’s beelden van het NK, theorie van de zeiltrim en iets over de taktiek tijdens de wedstrijd.

Rond 13:00 lunch, aansluitend naar Heeg. Boten optuigen, telltales plakken daarna een paar korte wedstrijdjes met begeleiding.
Tegen 17:30 nabespreking en een (optionele) maaltijd ter afsluiting van deze interessante dag.

Wij vragen een bijdrage van € 20.- per persoon voor deze Clinic, deelname is open voor schippers (lid R&P) en hun bemanningsleden.
Het aantal plaatsen is wat beperkt door het aantal Tjotters (10). Inschrijven kan hier.

Bemanningslicente

Onze discussie met Bart van Bremen voor, tijdens en na onze jaarvergadering heeft zijn vruchten afgeworpen. Op de site van het Watersportverbond staat nu de volgende tekst:

Handige tools
Om de schippers (verantwoordelijken aan boord) bij kajuitjachtwedstrijden en wedstrijdorganisatoren te helpen, kan er gebruik gemaakt worden van een
bemannings(licentie)lijst of een bemannings(licentie)lijst + kolommen . Via deze lijst kan de gehele bemanning in één keer opgegeven worden bij het wedstrijdcomité.

Het is dus een door het Watersport erkend formulier voor aanmelding van bemanningen die meevaren, en het zal door de wedstrijdcomités geaccepteerd (moeten) worden.

Vooral de laatste lijst is interessant voor de meerdaagse wedstrijden waar aan meegedaan wordt. De formulieren kunnen van te voren (thuis) ingevuld worden met alle potentiele bemanningsleden. Elke dag voor de wedstrijd worden dan kruisjes geplaatst bij de meevarende mensen.

Deze lijst is bijgevoegd.

Meetbrieven en SSRP

Na veel discussies met het Watersportverbond en SSRP komt er een oplossing in zicht. Het Watersportverbond stelt dat de schepen bij het SSRP moeten zijn ingeschreven om een meetbrief te krijgen. Het SSRP vraagt € 30, (of € 25,- bij automatische incasso) administratiekosten voor het instandhouden van de inschrijving. Er is nog geen oplossing voor een paar schepen zonder reguliere inschrijvingsmogelijkheid. De SSRP heeft toegezegd dit te regelen, dit zou voor 1 april klaar zijn.

Meet- en weegsessies 2014

Volgens de Klassen voorschriften moet bij een schip elke 5 jaar gecontroleerd worden of de gegevens op de meetbrief nog overeenkomen met het schip, als bij die meting het schip nog op dezelfde waterlijndiepte ligt hoeft zij niet opnieuw gewogen te worden.

Hermeet sessie in Eembrugge op vrijdag 16 mei

Hermeet sessie in Tholen op vrijdag 11 juli

Hermeet sessie in Eembrugge op vrijdag 8 augustus.

Kosten voor hermeting is voor leden klassenorganisatie nihil, op de dag van de hermeting worden de kraankosten tot € 150,- door de klassenorganisatie betaald, de resterende kraan kosten dienen door de eigenaars van de gewogen schepen te worden voldaan.

Opgeven bij Ruud Schaap of Hans Voskuil.

Deltaweek

Er zijn wat baanwijzigingen in get programma van de komende Deltaweek, gedurende de wedstrijdweek wordt er ook op de Grevelingen gevaren, tot in Port Zélande toe. Reden om toch even een nieuwsbrief van de Deltaweek bij te sluiten.

De Deltaweek is een erg gezellige wedstrijd, je kunt kiezen om de hele week mee te doen, elke avond is er iets leuks georganiseerd, of alleen een paar dagen, bijvoorbeeld vrijdag 27 juni aanbrengrace Bruinisse - Zierikzee, zaterdag en zondag op de Oosterschelde, en dan maandag 30 juni naar Bruinisse en afsluiten met een mooi feest daar. Ook leuk om er een vakantie in Zeeland aan te koppelen.

 

 

Namens het bestuur,

Frank de Bruin