<Terug> <Niewsbrief 1 > <Nieuwsbrief 2 >

 
Rond- en Platbodem Klassenorganisatie

Secretaris:
Willem Y. Schotman
Van Alkemadelaan 336
2597 AR Den Haag
Tel: 070- 324 0017
Fax: 070-324 3686
E-mail: W.Y.Schotman@ planet.nl

Nieuwsbrief nr. 3  
23 november 2005

Beste zeilvrienden,

Graag willen wij alle wedstrijdzeilers – en toekomstige wedstrijdzeilers - regelmatig op de hoogte houden van zaken die spelen in de Rond en Platbodem Klasse Organisatie. Vandaar deze nieuwsbrief .

LEDENVERGADERING

Allereerst een belangrijke datum : op zaterdag 11 februari as wordt in het clubhuis Gooierhaven in Huizen onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Na de vergadering kunt U luisteren naar een interessante lezing over de fijne kneepjes van het wedstrijdzeilen. Dit is vooral ook bedoeld voor de zeilers die daarmee nog niet zoveel ervaring hebben. U bent van harte welkom MET uw bemanningsleden. Een officiële uitnodiging en de agenda van de vergadering volgt begin januari.

Een van de zaken die wij op de jaarvergadering willen bespreken is de betrokkenheid van meer zeilers bij de wedstrijden. Het afgelopen jaar verschenen er nooit meer dan acht VB/HB of VC/ZC schepen aan de start van een wedstrijd. Wat moeten we doen om een prachtig wedstrijdveld te krijgen?
Een handicap is wellicht het wegen van de VB/HB schepen waardoor zeilers worden afgeschrikt. Deze weging is echter nog steeds niet verplicht maar de ledenvergadering van 2004 heeft zich wel voor deze verplichte weging uitgesproken. De discussie willen we nogmaals aangaan en de weging eventueel –na een nog te houden Technische Vergadering - in 2007 verplicht stellen.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN TA/VC/ZC JACHTEN

We willen ook graag opnieuw een Nederlands Kampioenschap Tjalken organiseren. Wegens gebrek aan belangstelling zijn deze wedstrijden dit jaar niet doorgegaan. Welke Tjalkenzeilers willen zich voor een hervatting sterk maken ? Het bestuur wil zich hiervoor graag inzetten maar er moet bij de zeilers wel genoeg animo zijn.
Datzelfde geldt voor de VC/ZC klasse. Voor een geldig Nederlands kampioenschap moeten minimaal 10 schepen aan de start verschijnen. Wat is hiervoor de beste plaats? De Nieuwe Meer , waar ook de Tjalken hun kampioenschap hielden ,of het IJsselmeer, wellicht als onderdeel van de Flevo of van de Nederlandse kampioenschappen in de VA, VB/HB klasse in Medemblik? Een optie is ook enkele dagen van de Deltaweek. Graag daarover de mening van de VC/ZC zeilers.

Tijdens de jaarvergadering zal ook de uitslag van de Jaarprijzen 2005 worden bekend gemaakt en worden de wedstrijden voor 2006 vastgesteld.

Graag willen we ook praten en stemmen over het zeilen met halfwinder. In de VA klasse worden alle wedstrijden gezeild met de hoogte rating, dwz met halfwinder. Bij ons is de keuze aan de schipper. Moeten we ook naar een eenheidsrating of moeten we de keuzevrijheid houden maar dan niet twee dagen voor de wedstrijd maar minimaal een week tevoren deze keuze aan het wedstrijdcomité bekend maken. Wie zich daar niet aan houdt vervalt automatisch tot de hoogste rating.

Wij hebben in het bestuur ook gesproken over de extra handicap voor een aantal Hoogaarsen die enkele jaren geleden is ingevoerd. Is het zinvol dit – gedeeltelijk - terug te draaien? Dat willen we graag berekenen en de mening van de zeilers daarover horen.

GECORRIGEERDE UITSLAG NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAP.

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen is er door het wedstrijdcomité een vergissing gemaakt wat betreft het zeilen met of zonder halfwinder. Harry Breman van de Poolster had opgegeven zonder halfwinder te zeilen maar bij de uitslag werd dit zeil wel berekend. Harry diende een protest in maar omdat hij daarmee telaat was werd dit protest niet ontvankelijk verklaard. Toch heeft het wedstrijdcomité – zeer terecht - de uitslagen gecorrigeerd waardoor Harry van de vijfde naar de derde plaats opschoof. De uitslag luidt nu als volgt :

 

No

Zeilno

Naam

Punten

1

2

3

4

5

6

1

VB 250

Ted van Rijnsoever

6,0

1

(2 )

2

2

1

1

2

VB 85

T.Hopman

6,0

(2 )

1

1

1

2

2

3

VB 157

Harry Breman

41,7

(5 )

3

5

4

4

5

4

VB 170

Willem Schotman

43,4

4

5

(6 )

6

3

4

5

VB 28

H.Poelman

43,4

3

4

4

5

(7 )

6

6

HB 34

J.P.Van kampen

48,4

(dns)

dns

7

3

5

3

7

VB 160

Richard Kaan

53,8

6

6

3

(7 )

6

7

 

WEBSITE

Na wat opstartproblemen wordt er nu door Joost Poelmann hard gewerkt aan onze website waar U deze nieuwsbrief en andere mededelingen ook kunt teruglezen : www.rondenplatbodem.nl.

TOT SLOT

Wij hopen jullie allemaal op 11 februari in Huizen te zien. Voor soep en broodjes wordt gezorgd maar de officiële uitnodiging komt nog.

Hartelijke groet, namens het bestuur van de Rond en Platbodem Klasse Organisatie,

Richard Kaan.

PS

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar de leden en ( wellicht ) toekomstige leden van de
Rond en Platbodem Klasse Organisatie. Als U nog geen lid bent, hopen wij dat U zich daartoe m.i.v. 2006 bij ons wilt aanmelden.